Lateral spårstabilitet -- slutrapport
Rapport, 2007

Det gemensamma CHARMEC/SP-projektet Lateral spårstabilitet startade 2003 och avslutades under våren 2007. Det övergripande målet för projektet var att motverka uppkomsten av solkurvor. Detta skulle åstadkommas genom att öka möjligheten att besvara de två fundamentala frågorna när det gäller uppkomsten av solkurvor: Vilken kompressiv axialkraft verkar i rälen och vilket sidomotstånd har spåret? Detta övergripande mål bröts ned i tre delprojekt: · Utveckling av bättre metoder för mätning av spänningsfri temperatur · Numerisk simulering av ballastens sidomotstånd · Utveckling av en numerisk modell för prediktering av uppkomst av solkur- vor. Detta är en kortfattad sammanställning av vad som utförts och vilka resul- tat som uppnåtts. Detaljerad information finns i de hänvisade rapporterna.

Författare

Gunnar Kjell

Lars Jacobsson

Robert Lillbacka

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07