Lateral spårstabilitet -- slutrapport
Report, 2007

Det gemensamma CHARMEC/SP-projektet Lateral spårstabilitet startade 2003 och avslutades under våren 2007. Det övergripande målet för projektet var att motverka uppkomsten av solkurvor. Detta skulle åstadkommas genom att öka möjligheten att besvara de två fundamentala frågorna när det gäller uppkomsten av solkurvor: Vilken kompressiv axialkraft verkar i rälen och vilket sidomotstånd har spåret? Detta övergripande mål bröts ned i tre delprojekt: · Utveckling av bättre metoder för mätning av spänningsfri temperatur · Numerisk simulering av ballastens sidomotstånd · Utveckling av en numerisk modell för prediktering av uppkomst av solkur- vor. Detta är en kortfattad sammanställning av vad som utförts och vilka resul- tat som uppnåtts. Detaljerad information finns i de hänvisade rapporterna.

Author

Erland Johnson

Gunnar Kjell

Lars Jacobsson

Robert Lillbacka

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Elena Kabo

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Anders Ekberg

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Subject Categories

Applied Mechanics

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

More information

Created

10/7/2017