Synthesis of Stable Colloidal Suspensions of Ordered Mesostructured Silica from Sodium Metasilicate Using Pluronic P123 and Mildly Acidic Conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Andreas Berggren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Studies in Surface Science and Catalysis

Vol. 165 53-56

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06