Characterization of á-Isosaccharinic acid: pKa-determination
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Stefan Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

XXIV 503-508

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05