Processing and properties of expanded starch materials
Övrigt konferensbidrag, 2008

extrusion

foaming

Starch

Författare

Mia Sjöqvist

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Nordiska Polymerdagarna 2008

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07