On the relations between the surface topography and tactile perception of injection-moulded textured polymers
Paper i proceeding, 2008

injection moulding

surface topography

tactile perception

Polymers

Författare

Anna Valverde-Velasco

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Henrik Westberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik

Sofie Ignell

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Polymer Processing Society 2008 (PPS-24)

S03-682

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08