Growth and Characterization of GaInNAs Quantum Wells Using Nitrogen Irradiation in Molecular Beam Epitaxy
Paper i proceeding, 2008

Författare

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

15th International Conference on Molecular Beam Epitaxy

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07