Acomparative study of some BTP and BTBP class ligands
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Proceedings of ISEC 2008

Vol. 1 545-550

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27