Use of Self-Assembled Surfactants for Nanomaterials Synthesis
Kapitel i bok, 2009

Författare

Martin Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Particulate Systems in Nano- and Biotechnologies

407-

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Annan kemi

ISBN

978-0-8493-7436-4

Mer information

Skapat

2017-10-08