Svensk etanolsatsning är ingen effektiv klimatpolitik
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Thomas Sterner

Göteborgs universitet

Per Kågeson

Magnus Blinge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Maria Grahn

Chalmers, Energi och miljö

Göteborgs-Posten

Ämneskategorier

Nationalekonomi