Svensk etanolsatsning är ingen effektiv klimatpolitik
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Thomas Sterner

Göteborgs universitet

Per Kågeson

Magnus Blinge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Maria Grahn

Chalmers, Energi och miljö

Göteborgs-Posten

2007-01-02

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07