Partitioning and Transmutation Annual Report 2007
Rapport, 2008

Författare

Emma Aneheim

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Sofie Englund

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Karin Wald

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27