A Comparison between Volunteer, BioRID P3 and Hybrid III performance in Rear Impacts
Paper i proceeding, 1999

Författare

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Per Lövsund

Chalmers, Tillämpad mekanik

S Inami

Mats Svensson

Chalmers, Tillämpad mekanik

K Ono

Proceeding of the 1999 International IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impact

165-178

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06