CMOS large signal model for CAD
Paper i proceeding, 2003

Författare

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Fredrik Ingvarson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Hans-Olof Vickes

2003 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest

Vol. 2 643-646

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07