A 1.31 μm GaInNAs Triple Quantum Well Laser with 13 GHz Small Signal Modulation Bandwidth
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Petter Westbergh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Electronics Letters

0013-5194 (ISSN) 1350-911X (eISSN)

Vol. 45 356-357

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07