TWO-PHASE CONTINUUM MODELLING OF COMPOSITES CONSOLIDATION
Paper i proceeding, 2008

Författare

Maciej Wysocki

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Leif Asp

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proc. of 13th European Conference on Composite Material, Stockholm, Sweden

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07