Hyperelastic Constitutive Models for Consolidation of Commingled Yarn Based Composites
Paper i proceeding, 2008

Författare

[Person f3c35605-c536-4b37-af0d-027a891f37e1 not found]

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

[Person 6ca32fc3-734b-49eb-91e1-e004e949f5ec not found]

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

[Person 1eef6236-38b0-4001-941a-580c3e7877e7 not found]

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

[Person 33e6a496-f6fc-4fbe-b269-7d780ede9fb7 not found]

proceedings of 9th International Conference on Flow Processes in Composite Materials

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07