Hyperelastic Constitutive Models for Consolidation of Commingled Yarn Based Composites
Paper i proceeding, 2008

Författare

Maciej Wysocki

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Leif Asp

proceedings of 9th International Conference on Flow Processes in Composite Materials

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07