Time-optimal control of overactuated manipulator robots with closed-loop chain
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Mathias R Lidberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Viktor Berbyuk

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-04