On the large-signal modelling of AlGaN/GaN HEMTs and SiC MESFETs
Paper i proceeding, 2005

Författare

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Vincent Desmaris

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Kristina Dynefors

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Proceedings of the GAAS05 conference

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07