Improvement of melt spinning properties and conductivity of immiscible PP/PS blends containing carbon black by addition of SEBS
Preprint, 2010

Författare

Martin Strååt

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Bengt Hagström

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07