What are innovation opportunities?
Paper i proceeding, 2004

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Mats Magnusson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

International Joseph A. Schumpeter society conference, Milano, Italy, June

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06