Simultaneous and sensitive analysis of Cu, Ni, Zn, Co, Mn, and Fe in food and biological samples by ion chromatography
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Mattias Fredrikson

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Annette Almgren

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

J Agr Food Chem

Vol. 50 59-65

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08