Improvement of melt spinning properties and conductivity of immiscible polypropylene/polystyrene blends containing carbon black by addition of styrene-ethylene-butene-styrene block copolymer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

conductivity

fibre spinning

polymer blends

Författare

Martin Strååt

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Bengt Hagström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Polymer Engineering and Science

0032-3888 (ISSN) 1548-2634 (eISSN)

Vol. 51 6 1165-1169

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07