Enzymatic treatment of cellulose for electrospinning
Poster (konferens), 2011

Författare

Linda Härdelin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

George E Anasontzis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Erik Per Perzon

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Pernilla Walkenström

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

WWSC Workshop, 29 November - 1 December, Södertuna, Gnesta, Sweden,

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Annan industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07