Two-material rail development: Field test results regarding rolling contact fatigue and squeal behaviour
Paper i proceeding, 2003

Författare

Martin Hiensch

AEA Technology Rail BV

Per-Olof Larsson

Trafikverket

Olof Nilsson

Duroc AB

Didier Levy

Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Ajay Kapoor

University of Sheffield

Francis Franklin

University of Sheffield

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of The 6th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM 2003)

39-48

The 6th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM 2003)
Gothenburg, Sweden,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09