Synthesis of Pt Nanoparticles in Microemulsions and their Deposition on g -Al2O3
Paper i proceeding, 2001

Författare

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Kristina Bergkvist

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Institutionen för teknisk ytkemi

Christer Svanberg

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Lena Falk

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Institutionen för teknisk ytkemi

Presented at the 15th Conference of the European Colloid and Interface Society ECIS-2001, Coimbra, Portugal, September 16-21, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05