Kinetic Study of the Formation of Nano Sized Platinum Particles in Microemulsion
Paper i proceeding, 2000

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Institutionen för teknisk ytkemi

Rahul Bagwe

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Dinesh Shah

Presented at the 13th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS-2000), Gainesville, Florida, USA, June 11-16, 2000

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05