Effect of grain boundary geometry on plastic deformation in WC-Co
Paper i proceeding, 2002

plastic deformation

grain boundary geometry

EBSD

WC-Co

Författare

Gustaf Östberg

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Mikael Christensen

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Muhammad Umar Farooq

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Uta Klement

Chalmers, Institutionen för materialteknik

I. Reineck

Proceedings of the EuroPM2002 Hard Materials Conference, Lausanne, Switzerland

85-90

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07