Novel process strategies lead towards efficient bioethanol production at high solid loadings
Poster (konferens), 2014

Författare

Rakesh Koppram

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Charilaos Xiros

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ruifei Wang

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Bioeconomy development in Sweden

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Bioenergi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07