Special Issue: Action Research and Healthcare Guest Editors: Svante Lifvergren, Tony Huzzard, Andreas Hellstrom
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Tony Huzzard

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Action Research

1476-7503 (ISSN)

Vol. 13 1 3-8

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.1177/1476750314568210

Mer information

Skapat

2017-10-08