Empiriska mönster och slutsatser för analytiker
Kapitel i bok, 2014

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13