Study on the Multi-Scale Properties of the Internal Structure in ACA Interconnection
Paper i proceeding, 2006

Författare

Yan Zhang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jing-yu Fan

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Proc. 1 st Electronics Systemintegration Technology Conference, 2006 (ESTC 2006), 5 - 7 Sept. 2006, Dresden, Germany

Vol. 2 757-761
1-4244-0553-x (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

1-4244-0553-x

Mer information

Skapat

2017-10-07