Nanocellulose in biocomposites
Poster (konferens), 2016

Författare

Karin Sahlin

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Lilian Forsgren

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikaela Börjesson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Merima Hasani

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Proc Materials for Tomorrow 2016

Nr 41-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Organisk kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08