Numerical prediction of embankment deformation with Creep-SCLAY1S model
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Amardeep Amavasai

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

N. Sivasithamparam

Jelke Dijkstra

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Embankment Prediction Symposium

241-254
978-0-9953750-0-0 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

ISBN

978-0-9953750-0-0

Mer information

Skapat

2017-10-08