Processing and properties of expanded starch materials
Paper i proceeding, 2007

foaming

starch

thermoplastic starch

Författare

Mia Sjöqvist

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Polymer Processing Society Europe/Africa Regional Meeting, Göteborg

Ämneskategorier

Materialteknik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07