Reflective Diaries – A Tool for Promoting and Probing Student Learning
Paper i proceeding, 2016

Författare

Patric Wallin

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Julie Gold

Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Proceedings of the 12th International CDIO Conference

2016 12th International CDIO Conference
Turku, Finland,

Ämneskategorier

Didaktik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-29