Investigation of the effects of thermal treatment on the leachability of Zn and Mn from discarded alkaline and Zn-C batteries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

alkaline batteries, recycling, recovery

Författare

Martina Petranikova

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Burcak Ebin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Sofia Mikhailova

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. 170 1195-1205

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Interaktionsteknik

Miljövetenskap

DOI

10.1016/j.jclepro.2017.09.238

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-10