Cellulose nanofibrils and amphiphilic copolymer based bio-composites
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Abhijit Venkatesh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Johannes Thunberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Tobias Moberg

Polymera material och kompositer

Maria Klingberg

Polymera material och kompositer

Lars Hammar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Anna Peterson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Christian Müller

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Antal Boldizar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-01