Cellular content of the green seaweed Ulva intestinalis along the salinity gradient of the Swedish coast
Poster (konferens), 2018

ulvan

Seaweed

variation

composition

Författare

Joakim Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Sofia Raikova

University of Bath

Joshua Mayers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Christopher J Chuck

University of Bath

Göran M Nylund

Göteborgs universitet

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Marine Challenges Blue Solutions
Göteborg, ,

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2019-01-09