Maskuliniteter och klimatpolitik
Kapitel i bok, 2021

Maskulinitet

genus

Klimatpolitik

Författare

Martin Hultman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Kristoffer Ekberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Feministiska perspektiv på global politik


9789144140209 (ISBN)

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse

Energimyndigheten (46178-1), 2018-07-01 -- 2021-12-31.

Formas (2018-00417), 2018-07-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Genusstudier

Tvärvetenskapliga studier

Teknikhistoria

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-24