En hybrid miljö – interaktion, lärarstöd och fördjupat lärande
Kapitel i bok, 2022

I det här kapitlet beskriver vi utveckling och utvärdering av en modul i beräkningsfysik som genomfördes i en hybrid lärmiljö. Det pedagogiska upplägget bygger på en kombination av det flippade klassrummet och en webbaserad programmeringsmiljö. Kapitlet illustrerar hur man kan få en hybrid lärmiljö att fungera väl. Vår viktigaste lärdom är att en väl förberedd programmeringsstruktur och ett tydligt kursupplägg skapar utrymme för mer interaktion mellan studenterna och läraren. Det leder till en djupare förståelse av beräkningsprinciper. ALC-rummet och dess virtuella motsvarighet bidrar avsevärt till ett mer individanpassat stöd och bättre lärande.

Flippade klassrum

Beräkningsfysik

Active Learning Classroom

Hybrid undervisning

Författare

Christophe Demaziere

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Tom Adawi

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Ingenjörsutbildningsvetenskap

Christian Stöhr

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Ingenjörsutbildningsvetenskap

Använd rummet - Högskolepedagogiska metoder för aktiva lärsalar

73-80
9789144157795 (ISBN)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Annan fysik

Styrkeområden

Energi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-23