Kombinerad mobilitet. Ett ramverk för utvärdering av ekologiska, ekonomiska, och sociala effekter av kombinerad mobilitetstjänster av typen B2C.
Rapport, 2021

No abstract available

ramverk

MaaS

persontransport

effekter

mobilitet som tjänst

utvärdering

Författare

Marianne Karlsson

Design & Human Factors

Asif Akram

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Steven Sarasini

RISE Research Institutes of Sweden

Bhavana Vaddadi

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Xiaoyun Zhao

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

KOmbinerad Mobilitet-ImPlementering i Sverige - KOMPIS

VINNOVA (2017-02468), 2017-05-04 -- 2020-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan teknik

Tillämpad psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-23