Kombinerad mobilitet. Ett ramverk för utvärdering av ekologiska, ekonomiska, och sociala effekter av kombinerad mobilitetstjänster av typen B2B-T.
Rapport, 2021

effekter

MaaS

Mobilitet som tjänst

utvärdering

persontransport

ramverk

Författare

Marianne Karlsson

Design & Human Factors

Asif Akram

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Steven Sarasini

RISE Research Institutes of Sweden

Bhavana Vaddadi

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Xiaoyun Zhao

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

KOmbinerad Mobilitet-ImPlementering i Sverige - KOMPIS

VINNOVA (2017-02468), 2017-05-04 -- 2020-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan teknik

Tillämpad psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-23