Maktens maskiner: Hur stora datorer moderniserade folkhemmet
Bok, 2024

Sverige är ett ledande it-land. Grunden till denna ställning lades redan under femtio-, sextio- och sjuttiotalen. Den tidens datorer var så stora och dyra att bara mycket resursstarka organisationer kunde skaffa dem: försvarsmakten, storföretagen och statliga myndigheter. De var maktens maskiner.

Stordatorer användes för att leda stridsflygplan, effektivisera verkstadsproduktion och övervaka landets tågtrafik och kraftsystem. Men också för att hjälpa staten dra in skatter i ett alltmer komplext skattesystem och betala ut nya former av sociala bidrag. Skräddarsydda datorsystem utvecklades för
dessa olika tillämpningar i ett nära samarbete mellan dataspecialister och specialister på användningsområdena. Men datorernas genomslag på allt fler områden väckte även kritik och debatter om integritet, sårbarhet och arbetslivets utarmning.

Bokens författare skildrar denna mångfacetterade historia utifrån ett unikt källmaterial och intervjuer med inblandade experter. Maktens maskiner ger insikter om det datoriserade samhället, dess styrkor och risker, som är relevanta också idag.

1900-talet

ekonomisk historia

datorisering

informationsteknik

datorhistoria

Teknikhistoria

Sverige

Författare

Arne Kaijser

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Johan Gribbe

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Följ pengarna: Den svenska forskningens politiska ekonomi, 1930-1980

Vetenskapsrådet (VR) (2023-00965), 2024-01-01 -- 2026-12-31.

Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige

Vetenskapsrådet (VR) (2018-01511), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Teknikhistoria

DOI

10.13068/9789179243883

ISBN

978-91-7924-387-6

Utgivare

Arkiv förlag

Mer information

Skapat

2024-04-09