Simulation of DQW GaInNAs laser diodes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

J.J. Lim

R. MacKenzie

S. Sujecki

Eric Larkins

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

P. Melanen

Pekko Sipilä

Peteri Uusimaa

A.A. George

Peter Smowton

IET Optoelectronics

Vol. 1 259-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07