What are innovative opportunities?,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Industry and Innovation

Vol. 14 1 27-45

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06