Active Learning Through Group Dialogue in a Project Course on Environmentally Adapted Product Development
Paper i proceeding, 2005

Författare

Maria Knutson Wedel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings 1st Annual CDIO Conference

35-

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-08