Processing and properties of expanded starch materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

absorption

amylopectin

gluten

foam

potato starch

extrusion

Författare

Mia Sjöqvist

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Journal of Cellular Plastics

0021-955X (ISSN)

Vol. 45 1 51-66

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07