Exploring the management of collaborative arenas from a platform perspective
Paper i proceeding, 2009

Författare

Maria Elmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

IPDM Conference, Enschede, The Netherlands, June 7-9, 2009

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08