Nytta och förtroende för elektriska fordon U-FEEL
Research Project, 2022 – 2025

Elfordon (EV) har, jämfört med konventionella förbränningsmotordrivna fordon, en kortare räckvidd. Detta, i kombination med en längre laddning/tankningstid och en underutvecklad laddningsinfrastruktur, utgör ett potentiellt problem som kan bromsa elektrifieringen och göra potentiella köpare av elfordon tveksamma. U-Feel-projektet kommer att närma sig detta problem genom att utveckla verktyg och metoder för att förutsäga den verkliga energiförbrukningen för elfordon, beroende av externa faktorer som kan uppskattas. På så sätt kan planering av
transportuppdragen göras, både ur operatörens och förarens perspektiv, så att osäkerheter kan minskas och risker för att få slut på energi på fel ställe minimeras. Projektets övertygelse är att detta ökar både nyttan av fordonen och förtroendet hos köparna. Projektet syftar till att utveckla och implementera enkla
demonstratorer och visa hur dessa skulle kunna användas i verkliga scenarion. I projektet ingår tre Ph.D. studenter.

Participants

Bengt J H Jacobson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Mikael Askerdal

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Carl Emvin

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Jonas Fredriksson

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Luigi Romano

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00948
Funding Chalmers participation during 2022–2025

Volvo Cars

Funding Chalmers participation during 2022–2025

Volvo Group

Funding Chalmers participation during 2022–2025

Volvo Group

Funding Chalmers participation during 2022–2025

Scania CV AB

Funding Chalmers participation during 2022–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Infrastructure

Publications

More information

Latest update

2023-05-03