Jiacheng Xia

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Jag forskar på Eisenstein-serier vars Fourier-koefficienter kan beräknas explicit.

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2019

Rational designs

Zhen Cui, Jiacheng Xia, Ziqing Xiang
Advances in Mathematics. Vol. 352, p. 541-571
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Jiacheng Xia medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.